Övik Energi

Byte av elmätare

Nu byter vi ut alla elmätare i vårt elnätsområde! Arbetet startade under 2021 och till december 2024 ska alla elmätare vara utbytta, cirka 9 000 stycken. Ett mätarbyte tar cirka 30 minuter och är kostnadsfritt.

Därför byter vi ut elmätarna

Regeringen har beslutat att införa nya funktionskrav på alla elmätare i Sverige, som ett steg närmare ett smartare elnät.

För att vi ska uppfylla de nya funktionskraven som ställs av Energimarknadsinspektionen, kommer vi att byta ut alla elmätare inom vårt elnätsområde. Arbetet påbörjades under 2021 och till december 2024 ska alla cirka 9 000 elmätare vara utbytta.

Den nya generationens smarta elmätare ska stödja energiomställningen och ge dig som kund förutsättning att få större inblick i din energianvändning.

Nya elmätaren gör det möjligt för dig att:

Se både din elförbrukning och eventuell produktion samt effekt från din anläggning. Se displayvisning interaktiv guide för elmätare 3-fas Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Om du loggar in på Mina sidor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du även se dygnsvärde och historiska värden.
Komplettera med utrustning för att ta del av mer detaljerade mätuppgifter. Elmätaren är utrustad med ett kundgränssnitt som stöds av en öppen standard som möjliggör detta. Här kan du läsa mer och aktivera din HAN-port.

Vi som leverantör kan även:

  • Mäta din förbrukning mer detaljerat per fas.
  • Mäta din produktion om du ansluter en mikroproduktionsanläggning till vårt nät.
  • På distans uppgradera din elmätare och göra till- och frånkoppling av din el.

Elmätaren har automatisk avbrottsregistrering och registrerar uppgifter om tidpunkt för början och slut på elavbrott längre än tre minuter. För beräkning av eventuell avbrottsersättning till dig som kund och rapportering till myndigheter.

Arbetet med att byta elmätare kommer att utföras av elinstallatörer från både Övik Energi och anlitad entreprenör från Olssons el via KraftTech Sverige AB. Samtliga elinstallatörer bär ID-handling synligt vid besöket, ID06. Så här ser ID-handling ID06 ut. Pdf, 158 kB, öppnas i nytt fönster.

Elmätaren ska vara lättåtkomlig, vi uppskattar att du plockat undan vid elmätaren så att vi kan utföra arbetet på ett bra sätt.

Om vi behöver gå in i din bostad för att byta mätaren måste en vuxen vara hemma vid vårt besök. Om barn är ensamma hemma, kommer vi inte gå in.

Under elmätarbytet kommer strömmen till din bostad att brytas. Bytet tar cirka 30 minuter.

I samband med mätarbytet så kommer vår elinstallatör att fotografera både mätaren som ska bytas och den nya mätaren efter uppsättning, för att säkerställa att rätt mätare och rätt mätarställningar registreras i vårt system.

Bytet är kostnadsfritt men om vi inte kan komma in till mätaren vid avtalad tid, kommer vi debitera 400 kronor för uteblivet besök. På nästkommande faktura efter mätarbytet kan du se att mätarbytet är genomfört.

När det är dags att byta ut elmätaren hos dig, får du ett utskick med information av oss antingen via brev eller via mejl.

Elmätarens placering

Så informerar vi om när det är din tur för byte av elmätare

Om din mätare sitter 
inomhus eller inte är tillgänglig för oss


Då meddelar vi dig via brev cirka 14 dagar innan bytet, med information och en föreslagen tid för mätarbytet. En vuxen behöver vara hemma vid vårt besök. Om barn är ensamma hemma, kommer vi inte gå in. I utskicket står även hur du bokar om din tid. Bytet är kostnadsfritt för dig som kund, men kommer vi inte in till mätaren vid avtalad tid kommer vi däremot debitera er 400 kronor för uteblivet besök.

Om din mätare sitter 
utomhus eller är tillgänglig för oss


Då behöver du inte vara hemma vid mätarbytet. Vi kommer att informera dig om mätarbytet och under vilken tidsperiod din elmätare kommer att bytas cirka 14 dagar i förväg. De flesta elmätare som finns i lägenhetshus sitter på en gemensam plats. Då behöver vi inte gå in i din lägenhet.

För dig som bor i lägenhetshus

Du som har elmätaren i lägenheten kommer vi kontakta på samma sätt som de som har mätaren inomhus, se information ovan.

Om den bokade tiden inte passar bokar du enkelt en ny tid genom att logga in på Mina Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. sidor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Det går också bra att kontakta oss via mejl matarbyte@ovikenergi.se eller telefon 0660‑786 56.

Vi har telefontid alla vardagar kl. 9-15 och lunchstängt 11.30-12.30.

Självklart har även våra nya mätare fjärravläsning av din elförbrukning. Men som kund kan det vara intressant att själv ha möjlighet att hålla koll. Det kan du göra genom att logga in på Mina sidor, Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. där du kan se dygnsvärde och historiska värden.

Via vår interaktiva guide kan du testa hur den nya elmätaren fungerar och vilka mätvärden du kan se.

Genom att trycka på den vänstra gröna funktionsknappen i guiden, stegar du dig fram i displayens olika visningslägen fram till önskad information. Till vänster i guiden ser du vilken typ av information displayen visar.

Funktionsknapp på elmätare

Förberedelse innan bytet

Anläggningsinnehavaren ansvarar för att el- och fjärrvärmemätaren är lättåtkomlig. Skottning, sandning, istappar eller snööverhäng på taken ska ses över innan inbokat mätarbyte. Allt för att vi ska kunna utföra bytet på ett säkert sätt.