Övik Energi

HAN-port

På våra nya elmätare finns en HAN-port (Home Area Network), den gör det möjligt för dig att i nära realtid ta ut mätvärden om din egen elanvändning.

HAN-modul monterad på elmätare

HAN-modul monterad på elmätare

HAN-porten är placerad längst upp framtill på elmätaren och via den kan du ansluta utrustning från tredje part, för att nyttja olika energitjänster som till exempel lastbalansering av laddbox.

Det är ett myndighetskrav att din elmätare ska ha en HAN-port och senast 1 januari 2025 ska det vara uppfyllt.

Vi hjälper dig att aktivera HAN-porten

HAN-porten/kundgränssnittet på elmätaren behöver aktiveras av Övik Energi Nät innan det går att läsa av någon data från elmätaren, detta kan du beställa kostnadsfritt nederst på denna sida.

Vi meddelar dig när porten är aktiverad. När HAN-porten väl är aktiverad ser vi till att informationen som kan hämtas ut är tillgänglig och att den uppdateras. Dock kan strömavbrott orsaka störningar.

HAN-modul

För att kunna ansluta utrustning till HAN-porten behöver du en HAN-modul, med standard RJ12.

Observera att RJ12-modulen kräver extern strömförsörjning då HAN-porten i sig inte kan driva inkopplad utrustning. Du kan köpa HAN-moduler hos flertalet återförsäljare.

När HAN-porten är aktiverad kommer data pushas ut från porten enligt kommunikationsstandarden HAN-P1 och skickas en gång var tionde sekund

Montering av HAN-modul, steg för steg:

  1. Lokalisera HAN-porten på din elmätare. HAN-porten är placerad längst upp på framsidan av elmätaren bakom en lucka, se bild 1.
  2. På luckan sitter en plombering som måste klippas av. Bryt sedan försiktigt upp luckan.
  3. Under luckan sitter en 6-pins kontakt(stift) som passar med HAN-modulen, se bild 2.
  4. Montera HAN-modulen i HAN-porten.
HAN-port med plombering

Bild 1

HAN-port utan plombering

Bild 2

Övik Energi Nät tar inte ansvar för extern utrustning som ansluts till HAN-porten eller till eventuella konsekvenser som kan uppstå vid användning av data som hämtas ut från porten.

Felavhjälpning HAN-port

Har du problem med att få HAN-porten att fungera som den ska? Kolla checklistan nedan:

  1. Är HAN-porten aktiverad? HAN-porten är i normalläget inaktiv och måste aktiveras av Övik Energi Nät innan den kan börja användas. Du beställer aktivering kostnadsfritt via formuläret nedan.
  2. Har du monterat HAN-modulen korrekt? (se steg ovan)
  3. Kräver utrustningen som anslutits till HAN-porten extern strömförsörjning? HAN-porten kan i sig inte driva inkopplad utrustning.

Fungerar HAN-porten fortfarande inte? Ta då kontakt med leverantören av din utrustning och fortsätt felsökning där.

Beställ aktivering av din HAN-port


Finns angivet på din faktura från Övik Energi och består av 6 siffror.

Det hittar du på din senaste faktura.
Bekräfta avtalsvillkor * (obligatorisk)
Bekräfta avtalsvillkor

Personuppgiftshantering * (obligatorisk)
Personuppgiftshantering