Övik Energi

Om du inte är nöjd

Du är viktig för oss. Därför vill vi veta om du tycker att vi har brustit i vårt bemötande eller inte är nöjd när du köper en vara eller tjänst hos oss. Det hjälper oss att bli bättre. Kontakta vår kundservice i första hand.

För att underlätta hanteringen kan du förbereda dig genom att ha dina kunduppgifter tillgängliga samt eventuellt underlag i ärendet.

Vill du få rådgivning eller gå vidare med ditt ärende så finns det ett antal opartiska organisationer du kan vända dig till. Läs mer under Rådgivning och Om du inte är nöjd längre ned på sidan.

När du köper en vara eller en tjänst på distans eller utanför säljarens affärslokal har du enligt lagen rätt att ångra köpet inom 14 kalenderdagar från den dag då avtalet ingås. Har du frågor kan du kontakta vår kundservice.

För att säga upp ditt avtal meddelar du detta via mejl, telefon eller brev. Du kan även använda vår ångerblankett och skicka in den till oss.

Ångerblankett för distansavtal Pdf, 160 kB.

I varje kommun finns det en energi- och klimatrådgivare som t ex kan ge dig lokalt och regionalt anpassad information och rådgivning kring hur du bäst kan spara energi. Det är en kostnadsfri och opartisk service.

Här hittar du Örnsköldsviks kommuns energi och klimatrådgivning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du kan ringa eller mejla till din kommun för att få kontakt med rådgivaren. Inriktningen på rådgivningen är opartisk, kostnadsfri samt teknikneutral.

Konsumenternas energimarknadsbyrå Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. ger dig opartisk och kostnadsfri vägledning om elmarknaden.

Hos Energimyndigheten kan du läsa mer om energi- och klimatrådgivning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. samt hitta telefonnumret till din kommuns energi- och klimatrådgivare.

Du kan också vända dig till Konsumentverket för rådgivning, läs mer på deras sida Hallå konsument. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Känner du dig inte nöjd med vår hantering av ditt ärende så ska du i första hand kontakta vår kundservice. Om ni inte kan komma överens ber vi dig lämna en skriftlig reklamation till oss, blanketten beställer du från vår kundservice. Hur ditt ärende hanteras beror på vad din reklamation gäller. Vi strävar efter att ha så korta handläggningstider som möjligt och att du ska få svar inom 3-5 arbetsdagar. Behöver vi längre tid meddelar vi dig det. Har du gjort en skriftlig anmälan får du ett skriftligt svar på hur vi ser på ditt ärende och vårt beslut.

Du kan också gå vidare till externa opartiska organisationer för att få ditt ärende prövat:

Om du som elanvändare hos oss är utan el längre än 12 timmar får du 1000 kronor och uppåt i ersättning, beroende på hur lång tid avbrottet har pågått, se tabell nedan. Ett avbrott anses avhjälpt när du har haft el i två timmar eller mer. Får du ett nytt avbrott efter det så påbörjas 12 nya timmar.

När gäller avbrottsersättning?

Du som kund har rätt till avbrottsersättning om överföringen avbrutits helt under en sammanhängande period (avbrottsperiod) om minst 12 timmar. För vissa avbrott gäller att Övik Energi Nät AB får kännedom om avbrottet först när någon kund gör en felanmälan. Så kan vara fallet när ingen elanvändare har reklamerat ett långvarigt avbrott och den tekniska utrustningen inte heller har visat förekomsten av en sådan. Ett exempel på det är när det efter en längre tid framkommer att det varit elavbrott i ett litet antal ensligt belagda fritidshus. Anspråk på ersättning måste du göra inom två år från det att avbrottet upphörde, annars går rätten till ersättning förlorad.

Exempel 1

Ett avbrott pågår under en sammanhängande period om 13 timmar, därefter återkommer elen i 2 timmar eller mer. Avbrottet anses då ha pågått i totalt 13 timmar.

Exempel 2

Ett avbrott pågår under en sammanhängande period om 13 timmar, därefter återkommer elen i 1 timme för att sedan försvinna i ytterligare 4 timmar. Efter de 4 timmarna återkommer elen i 2 timmar eller mer. Avbrottet anses då ha pågått i totalt 18 timmar.

När gäller inte avbrottsersättning?

Du har inte rätt till avbrottsersättning om avbrottet beror på din egen försummelse, om avbrottet gjorts för att vidta åtgärder av elsäkerhetsskäl eller för att upprätthålla god drift- och leveranssäkerhet. Vi betalar heller inte ut ersättning om avbrottet ligger utanför kontrollansvaret eller om avbrottet beror på fel i stamnätet. Ersättning betalas inte ut till elanvändare som inte var inkopplade då elavbrottet påbörjades.

När betalas avbrottsersättningen ut?

Avbrottsersättningen ska betalas ut utan oskäligt dröjsmål, dock aldrig mer än sex månader från utgången av den månad då Övik Energi Nät AB fick eller borde fått kännedom om avbrottet. Om utbetalning inte sker i rätt tid skall Övik Energi Nät AB betala dröjsmålsränta enligt 6§ räntelagen (1975:635). Avbrottsersättningen betalas ut i första hand genom att vi gör ett avdrag på någon eller några av dina kommande elnätsfakturor.

Skadestånd

I vissa fall kan Övik Energi Nät bli skadeståndsskyldiga om det i samband med ett elavbrott skulle uppstå skador hos dig. Mer information om skadestånd finns att läsa under Skadeståndsersättning.

Jämkning

Under två förutsättningar kan avbrottsersättningen sänkas. Antigen om skyldigheten att betala är oskäligt ekonomiskt betungande för nätföretaget eller om överföringen av el har behövt försenas för att inte utsätta nätföretagets arbetstagare för betydande risker. Det är nätföretaget som beslutar om jämkning ska ske.

Vägledning

Om du som kund vill få vägledning om exempelvis jämkning av avbrottsersättning eller om undantag kan du vända dig till Konsumenternas Energimarknadsbyrå eller kommunal konsumentvägledare. Om du inte är nöjd med ett beslut om ersättning kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) eller till allmän domstol.

Ersättningsbelopp

Ersättningsbeloppets storlek beror på avbrottsperiodens längd och elanvändarens beräknade årliga nätkostnad. Se tabellen nedan.

Ersättningsbelopp vid avbrottsersättning

Avbrottsperiod i timmarAvbrottsperiod i dygnErsättning i % av beräknad årlig nätkostnadMinimibelopp i kronor*
 12 – 24 timmar>0,5 dygn12,50%1 200
 24 – 48 timmar>1 dygn37,50%2 400
 48 – 72 timmar>2 dygn62,50%3 600
 72 – 96 timmar>3 dygn87,50%4 800
 96 – 120 timmar>4 dygn112,50%6 000
 120 – 144 timmar>5 dygn137,50%7 200
 144 – 168 timmar>6 dygn162,50%8 400
 168 – 192 timmar>7 dygn187,50%9 600
 192 – 216 timmar>8 dygn212,50%10 800
 216 – 240 timmar>9 dygn237,50%12 000
 240 – 264 timmar>10 dygn262,50%13 200
 264 – 288 timmar>11 dygn287,50%14 400
Mer än 288 timmar>12 dygn300,00%15 600

* Den maximala ersättningen är 300 procent av den beräknade årliga nätkostnaden.

Ångra ett avtal

Du kan använda vår ångerblankett för att ångra ett avtal.

Ångerblankett