Övik Energi

Bjästa

Energimix och miljövärden för fjärrvärmenätet i Bjästa.

Energimix (tillförd energi) år 2023

Återvunnen energi0 %
Förnybart*99,91 %
Övrigt0 %
Fossilt**0,09 %

* Sekundära biobränslen, bioolja och förnybar el.

** Eldningsolja

Vid uppstart av pannan så kan eldningsolja behöva användas, därav den mycket låga mängden fossilt. Vårt mål är att ersätta den eldningsoljan med bioolja år 2025.

Miljövärden

Metoden som används för att beräkna fjärrvärmens miljöpåverkan är framtagen tillsammans av Fastighetsägarna, HSB, Hyresgästföreningen, Riksbyggen, Sveriges Allmännytta och Energiföretagen. Miljövärdena kan endast användas för miljöredovisning för föregående år. Ska man ta beslut om framtiden så behöver man använda andra värden, kontakta oss för mer information.

Miljövärden 2023

Primärenergifaktor0,04
Utsläpp av koldioxid från förbränning5,21 g CO2- ekv./kWh
Utsläpp av koldioxid från transport och produktion av bränslen8,88 g CO2- ekv./kWh
Andel fossilt0 %

Energiprestanda

Energiprestanda 2023

0,06

Energiprestandan visar på mängden primärenergi som använts för att producera fjärrvärmen i förhållande till den energi som levererats till slutkund. Det låga värdet på energiprestanda visar på fjärrvärmens mycket höga resurseffektivitet