Övik Energi

Bredbyn

Energimix och miljövärden för fjärrvärmenätet i Bredbyn.

Energimix (tillförd energi) år 2023

Återvunnen energi0 %
Förnybart*100 %
Övrigt0 %
Fossilt0 %

* Sekundära biobränslen, bioolja och förnybar el.

Miljövärden

Metoden som används för att beräkna fjärrvärmens miljöpåverkan är framtagen tillsammans av Fastighetsägarna, HSB, Hyresgästföreningen, Riksbyggen, Sveriges Allmännytta och Energiföretagen. Miljövärdena kan endast användas för miljöredovisning för föregående år. Ska man ta beslut om framtiden så behöver man använda andra värden, kontakta oss för mer information.

Miljövärden år 2023

Primärenergifaktor

0,03

Utsläpp av koldioxid från förbränning

3,74 g CO2- ekv./kWh

Utsläpp av koldioxid från transport och produktion av bränslen

6,81 g CO2- ekv./kWh

Andel fossilt

0 %

Energiprestanda

Energiprestanda 2023

0,04

Energiprestandan visar på mängden primärenergi som använts för att producera fjärrvärmen i förhållande till den energi som levererats till slutkund. Det låga värdet på energiprestanda visar på fjärrvärmens mycket höga resurseffektivitet