Övik Energi

Tre bra saker att veta om fjärrvärmepriset

1. Så sätter vi priset på fjärrvärme

Vi har en prispolicy som är framtagen i samarbete med representanter för de största kunderna och kundgrupperna. Syftet med prispolicyn är att det ska vara tydligt för våra kunder på vilka grunder som vi sätter och förändrar priset på fjärrvärme. När vi gör prisförändringar så gör vi det i dialog med kundrepresentanterna.

Kortfattat innebär prispolicyn att priset på fjärrvärmen ska baseras på kostnaderna för att producera fjärrvärmen och att priset på fjärrvärmen ska vara konkurrenskraftigt över tid jämfört med alternativen när kunderna väger samma pris och övriga mervärden.

Dessa principer ligger till grund för vår prissättning av fjärrvärmen.

Kostnadsbaserad prissättning

Fjärrvärmens prissättning utgår i grunden från principen att priserna baseras på kostnaderna för produkten. Det innebär att priserna ska sättas så att intäkterna blir tillräckligt stora för att täcka kostnaderna samt över tid generera en skälig avkastning.

Konkurrenskraftigt pris över tid

Fjärrvärmen ska vara konkurrenskraftig över tid jämfört med andra uppvärmningsalternativ på marknaden när kunden väger samman pris med övriga mervärden som till exempel enkelhet, leveranssäkerhet, miljöprestanda och kompletterande tjänster. Eftersom alternativens kostnader kan skifta till exempel på grund av varierande elpriser så kan fjärrvärmepriset tidvis avvika uppåt eller nedåt jämfört med alternativen, men över tid skall det vara konkurrenskraftigt.

Ständiga effektiviseringar

Med en i grunden kostnadsbaserad prissättning är det viktigt för konkurrenskraften att ständiga kostnadseffektiviseringar genomförs i verksamheten. Genom att aktivt arbeta med kostnadsbesparande åtgärder kan en gynnsammare prisutveckling åstadkommas.

Långsiktigt stabil och förutsägbar prisutveckling

Övik Energis prissättning ska vara sådan att den leder till en långsiktig, stabil och förutsägbar prisutveckling på fjärrvärmen.

Prisstruktur som är förståelig och motiverar till rätt åtgärder för energieffektivisering

Övik Energis prismodell(er) ska vara förståelig för kunden samt motivera till åtgärder för energieffektivisering som gynnar det totala fjärrvärmesystemets effektivitet och resursutnyttjande.

Nyanslutningar skall vara lönsamma

Nya fjärrvärmekunder ska vara lönsamma för Övik Energi att ansluta till fjärrvärmenätet, det innebär att kunderna skall vara lönsamma på sikt.

Öppenhet mot kund

Prisförändringar och eventuella förändringar av prismodell(er) ska så långt som möjligt genomföras i dialog med kunderna.

2. Detta består fjärrvärmepriset till villor (en- och tvåfamiljshus) av

Priset består av två delar, en energidel och en fast del. En genomsnittlig villa i Örnsköldsvik använder ca 20 000 kWh fjärrvärme per år och med 2024-års priser blir då årskostnaden för energi 16 970 kr och den fasta kostnaden 4 392 kr. Genom att göra energibesparande åtgärder så kan du minska dina kostnader. På Mina sidor kan du följa din fjärrvärmeanvändning och jämföra användningen över tid.

3. Priset på fjärrvärmen framåt

Priset på fjärrvärme ändras normalt bara en gång per år, den 1 januari. Det gör att som kund så vet du hur priset kommer vara för ett helt år.

Under det senaste decenniet har prisförändringarna på fjärrvärmen varit låga och legat under inflationen. Vi har också under den här perioden kunnat ge relativt säkra prognoser på hur fjärrvärmepriset kan förändras framåt.

Men kriget i Ukraina har inneburit ett energikrig och hela Europa håller nu på att ställa om från gas till andra energikällor. Det har bland annat lett till tidvis extremt höga elpriser och även fjärrvärmen påverkas. Den kraftiga uppgången i biobränslepris som inleddes under 2022 i hela Sverige har visat sig mer än tillfällig och under 2023 har ökningen fortsatt. Det gör att 1 januari 2024 behövde vi höja fjärrvärmepriset mer än vanligt. Vi höjde inte priset så mycket som vi skulle behöva utan dämpar prisökningen för våra kunder genom att minska våra marginaler kraftigt.

Just nu är det svårt att göra säkra prognoser framåt men troligen kommer det vara ett utmanade läge på energimarknaderna framåt för alla energislag. Vi arbetar hela tiden för att fjärrvärmen fortsatt ska vara kundernas mest prisvärda val.

Smart styrning

Du kan enkelt hålla koll på och anpassa värmen i din bostad via din mobil - när som helst, vart du än är.

Läs mer och beställ här

Mina sidor

Som kund kan du enkelt följa din förbrukning och se dina fakturor.

Logga in på Mina sidorLänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.